ПЕРЕКЛАДНА ЛIТЕРАТУРА БIблIйнI легендиКатегории Украïнська Середньовiчна Лiтература Хi-Хy ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Про створення свiту   Спочатку Бог створив небо i землю, потiм свiтло. Свiтло назвав день, а темряву — нiч. Другого дня Бог створив твердь посеред води, назвав землею, а воду — морем. На землi виросла трава, злаки, що давали насiння, дерева. Далi Бог створив риб, плазунiв, птахiв.   Про перших людей Адама i Єву I створив Бог людину за своïм образом та подобою, дав владу над рибами, птаством, худобою, плазунами. Це був день шостий. Бог створив чоловiка. I був той чоловiк, Адам, зовсiм самiтний. Коли вiн заснув, Бог вийняв у нього ребро i створив iз нього жiнку, Єву. Чудово жили в райському саду Адам i Єва. Все ïм дозволялося, окрiм як ïсти плоди з дерева пiзнання добра i зла. Диявол в образi змiя спокусив Єву — вона спробувала плiд забороненого дерева, ще й Адама вмовила зробити це. Бог дiзнався, розсердився i вигнав Адама i Єву .з раю. Тепер вони стали смертними: Адам повинен був усе життя працювати в потi чола, а Єва — в муках народжувати дiтей. Так пiшли на землi першi люди i було скоєно перший грiх.   Про потоп на землi Люди грiшили, не слухали Божих настанов, тому Господь вирiшив ïх покарати — знищити рiд людський через всесвiтнiй потоп. Тiльки благочестивому Ноєвi сказав вiн, щоб той збудував великий корабель-ковчег, посадив туди свою сiм'ю i взяв усякоï тварi по тарi — тварин, птахiв, рiзноï живностi. Ной так i вчинив. Розпочався дощ, який тривав сорок днiв i сорок ночей. Усе було затоплене. Довго плив корабель по воднiй пустелi. Ной випустив ворона, той полiтав-полiтав i повернувся — немає сушi. Через тиждень випустив Ной голубку, i та повернулася. Ще через тиждень голубка принесла зелену гiлочку. Це означало, що земля близько. Вийшов Ной на сушу, i вiд нього розпочався новий рiд людський, а вiд тварин, що вiн випустив, — ïхнiй рiд.   Про Вавилонську вежу Багато людей жило на землi. Всi говорили однiєю мовою, I задумали вони побудувати високу, аж до неба, башту, щоб прославити себе. Бог, побачивши, що люди заради гординi своєï взялися за не-i угодну йому справу, зробив так, що будiвельники стали розмовляти рiзними мовами, не розумiючи один одного. Довелося ïм покинути будову й розбрестися в рiзнi боки. Башта з часом розвалилася, а мiсто назвали Вавилоном, тобто змiшанням.   Про Мойсея Одному iзраïльському подружжю Господь подарував сина. Щоб дитина не потрапила до рук злих єгиптян, мати спочатку ховала ïï, а потiм змушена була сплести кошика, покласти туди немовля й пустити в рiчку. За тим, куди попливе кошик, стежила ïï дочка. Кошик пристав до берега, де купалася царська донька. Добрiй царiвнi стало жаль хлопчика, i вона взяла його. А тут пiдiйшла дiвчинка й сказала, що може знайти годувальницю для дитяти. I привела свою матiр. Царiвна наказала жiнцi взяти дитину, вигодувати ïï, а як та виросте, привести до неï. Мати дуже зрадiла — тепер ïï сину нiщо не загрожує. Коли хлопчик пiдрiс, його вiдвели до царiвни, i та полюбила його, як рiдного, назвала Мойсеєм (той, кого дiстали з води, з кошика), багато чого навчила, тому вiн вирiс розумною людиною. Якось Мойсей, побачивши, що єгиптянин немилосердно б'є робiтника-єврея, заступився за бiдолашного, при цьому вбив наглядача. Про це дiзнався фараон — i Мойсеевi довелося тiкати. У чужiй землi вiн заступився за дочок тамтешнього священика, потiм одружився з однiєю iз них Якось Мойсей, випасаючи овець, побачив кущ, що горiв i не згорав, потiм почув голос Господа, який наказав йому вивести iзраïльтян iз неволi. Мойсей сказав, що люди можуть йому не повiрити. Тодi Господь перетворив його жезл на змiю, зi здоровоï руки зробив хвору i навпаки, воду обернув на кров i сказав, що Мойсей може показати цi чудеса iзраïльтянам, щоб тi повiрили йому як посланцевi Божому. Сорок рокiв Божий обранець вiв через пустелi свiй народ до землi обiтованоï. За цей час багато iзраïльтян зневiрилися, стали нарiкати й лаяти Мойсея. Коли мандрiвники пiдiйшли до гори Сiнаю, то Господь передав Мойсею десять своïх заповiдей, записаних на кам'яних дошках, щоб вiн розповiв про них народовi.   Десять Божих заповiдей Хай у тебе не буде iнших Богiв, крiм мене. Полюби ближнього свого... як самого себе! Не сотвори собi кумира. Не називай iменi Господа надаремно. Пам'ятай день суботнiй. Шiсть днiв працюй, а сьомий вiддай Господовi. Шануй батька i матiр своïх. Не вбивай! Не чини перелюбу! Не кради! Не свiдчи неправдиво проти свого ближнього! Не бажай нiчого з того, що тобi не належить, не заздри.   Притча про блудного сина В одного чоловiка було два сини. От молодший попросив, щоб батько вiддав йому його частку майна. Батько вiддав, а син поïхав до чужих краïв, пив там, гуляв i швидко розтратив усi грошi. Залишився бiдним, голодним, зникли i його друзi. Вiн до того зубожiв, що ладен був ïсти свинячий корм. I вирiшив пiти до рiдного батька хоч наймитом. Повернувся, а батько зустрiв його радiсно, дав найкращий одяг i найкращу ïжу. Старший брат образився, адже вiн нiде не блукав, грошей марно не витрачав, сумлiнно працював, але для нього нiколи не влаштовували такого пишного бенкету. Тодi батько сказав: Ти завжди зо мною, дитино, i все моє — то твоє! Треба веселитись i тiшитися, бо твiй брат був мертвий — i ожив, пропадав — i знайшовся.   Притча про сiяча Вийшов сiяч посiяти зерно. Те, що впало край дороги, затоптали. Що впало на кам'янистий Ґрунт — засохло без вологи. Дещо впало в терен i було ним заглушене. А те, що впало на добру землю, вродило стократно. Зерно — Боже Слово. Зерна край дороги — це тi, у кого диявол забрав iз серця це слово. Що на кам'янистому грунтi — це тi, хто вiдiйшов пiд час випробувань. Якi помiж терном — це тi, що забувають слово Боже за щоденними клопотами та багатством, не дають плоду. Зерна на добрiй землi — це тi, хто Слово почує i збереже в щирому та доброму серцi.   Коментар Бiблiя — це збiрник релiгiйних книг, створених у рiзнi часи. Складається вона з двох основних частин — Старого та Нового Завiтiв. Це одна з найпопулярнiших книг у свiтi, й не лише через релiгiйнi настанови, якi в нiй мiстяться, а й через високу художню вартiсть, загальнолюдськi моральнi iдеали, уособленi в бiблiйних образах, в образi Iсуса Христа, в десяти Божих заповiдях.

Метки Козака несуть, ДАВНЯ УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРАУКРАÏНСЬКА СЕРЕДНЬОВIЧНА ЛIТЕРАТУРА ХI-ХY СТ.ПЕРЕКЛАДНА ЛIТЕРАТУРА, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, ДАВНЯ УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА, ДАВНЯ, УКРАÏНСЬКА, ЛIТЕРАТУРА, СЕРЕДНЬОВIЧНА, ХI-ХY, СТ., ПЕРЕКЛАДНА ЛIТЕРАТУРА, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ПЕРЕКЛАДНА ЛIТЕРАТУРА БIблIйнI легенди